PRODUKTY

Předkládáme Vám několik rad a pokynů, jak nábytek používat, aby Vám sloužil k účelu, pro který byl vyroben.

Také nám dovolte, dát Vám několik doporučení, jak o nábytek pečovat, aby Vám sloužil k plné spokojenosti co nejdéle a naopak upozornit Vás na úkony, které nejsou v souladu se správnou údržbou a mohou mít za následek neuznání případné reklamace.

U zboží nebo u dílů, k nimž je přímo výrobcem nebo dovozcem přiložen návod k použití a ošetřování, řiďte se jejich pokyny.

U ostatního zboží se řiďte následujícími doporučeními a pokyny:

 

Kancelářský nábytek

 

  • Výrobek musí být uskladněn a instalován v interiéru s běžnými klimatickými podmínkami. Vysoká vlhkost, přímé působení vody, nadměrné tepelné namáhání, zejména v blízkosti topných těles a varných zařízení a přímé sluneční záření je pro výrobek škodlivé a může jej poškodit nebo zkrátit jeho životnost.

 

  • Nábytkové díly vyrobené ze dřeva, dřevotřískových desek a dalších materiálů choulostivých na přímé působení vlhka a vody, je třeba stále udržovat v čistotě a suchu, zvláště oblasti okrajů, spojů a okrasných hran.

 

  • Na údržbu veškerého nábytku používejte nejlépe suchý nebo vodou mírně navlhčený měkký hadr. Zásadně nepoužívejte jakékoliv agresivní prostředky jako např. ředidla, benzin, leštidla, aceton, kyseliny a prostředky s brusnými účinky.

 

  • Čalouněné nábytkové díly - používané potahové látky jsou velmi kvalitní, při standardním způsobu používání vydrží zpravidla bez úhony mnohem déle, než je jejich záruční doba. Lehké běžné znečistění se dá odstranit otřením hadříkem, slabě navlhčeným ve vodě. Prach je nejlépe odsát obyčejným vysavačem.

 

Kancelářské židle, konferenční židle a křesla

 

  • Výrobek chraňte před prachem a znečištěním jakéhokoliv původu. Plastové části a kryty doporučujeme podle potřeby otřít hadříkem, navlhčeným vodou se slabým přídavkem saponátu. Nepoužívejte silné saponáty nebo přípravky obsahující kyseliny, ředidla, benzin, či abrazivní (brusná) plnidla. Nepoužívejte leštidla, která mohou změnit barevný odstín plastu.

 

  • Z pohyblivých částí pravidelně odstraňujte zachycený prach, chloupky, nitě z koberců a podobné suché nečistoty, aby nedošlo k zadření pohyblivých spojů. Týká se to zvláště koleček a jejich čepů, které často neplní svoji funkci jen z důvodu zanesení špínou. Nemažte je olejem, ten vytvoří s prachem brusnou kaši! Stačí pouhé odstranění prachu štětcem a vysavačem.

 

  • Plynový píst, zajišťující odpružení, zvedání a otáčení sedáku je vhodné očistit od prachu suchým hadříkem a na výsuvnou část lehce stříknout silikonový olej. Následným pohybem sedáku nahoru, dolů a jeho otáčením docílíte jemné rozptýlení oleje po celém pístu a zajistíte si jeho další bezporuchovou funkci na několik dalších měsíců. Doporučujeme provést aspoň jednou za rok. Nepoužívejte jiné oleje, než silikonový a šetřete jím! Stačí velmi malé množství, olej nesmí stékat!

 

  • Našimi dodavateli používané potahové látky jsou velmi kvalitní, při standardním způsobu používání vydrží zpravidla bez úhony mnohem déle, než je jejich záruční doba. Lehké běžné znečistění se dá odstranit otřením hadříkem, slabě navlhčeným ve vodě. Prach je nejlépe odsát obyčejným vysavačem. Hrubé nebo zanedbané nečistoty nemohou být následkem běžného užívání židle k sezení, tudíž se na takové poškození nevztahuje záruka. Čistění v tomto případě pak záleží na úvaze uživatele, případně specializované čistírny a náklady jsou záležitostí uživatele.

 

  • Šroubové spoje jsou dotahovány momentovým šroubovákem a nemělo by dojít k jejich uvolnění. Pokud se tak náhodou stane v souvislosti s uvolněním plastového podkladu, dotáhněte šroub běžným způsobem šroubovákem, což je úkon na několik vteřin, pokud se provede včas.

 

  • Pokud není zvláštními podmínkami stanoveno jinak, jsou výrobky určeny k používání v interiéru. Pracovní atmosférické podmínky jsou v rozsahu +10 až +40 st. Celsia s normální vlhkostí vzduchu do 60% rel. vlhkosti. Jako každý výrobek s využitím termoplastů je třeba i kancelářské židle chránit před vyššími teplotami (nad 50 st. Celsia), pozor na sálavé teplo z radiátorů. Vyšší hodnoty vlhkosti vzduchu můžou způsobit korozi kovových součástí. Vystavení židle přímému slunečním záření může způsobit deformace plastových dílů teplem, změnu jejich pružnosti a barevného odstínu vlivem UV záření. Podobný vliv mají přímé sluneční paprsky na potahové a čalounicí materiály. Chraňte je proto před vlivy tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření.

 

Děkujeme Vám za důvěru, která Vás vedla k výběru kancelářského nábytku z naší nabídky. Předchozí návod a doporučení berte jako naši snahu, aby Vám náš nábytek sloužil k Vaší spokojenosti co nejdéle. 

 

V případě nejasností jsme Vám plně k dispozici, připraveni vyřešit Vaše specifické otázky v našich obchodních střediscích.

Zaslat poptávku